پنجشنبه 10 خرداد 1403 Thursday 30 May 2024 22 ذی‌القعده 1445

عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

 

موضوع مورد بیمه

بيمه عدم النفع ناشي از شكست ماشين آلات(Machinery Loss of Profits) مكمل بيمه شكست ماشين آلات مي باشد و چنانچه در اثر خطرات ناگهاني وارد به ماشين آلات، وقفه اي در توليد كارخانه بوجود آيد، زيان ناشي از عدم توليد كه شامل هزينه هاي جاري، حقوق و دستمزد كاركنان در طول دوره تعطيلي و سود از دست رفته مي باشد را بيمه مي نمايد. زيان ناشي از عدم توليد به مراتب بيشتر از خسارتهاي فيزيكي وارد به ماشين آلات مي باشد.

خسارت های تحت پوشش

هزينه‌هاي جاري (حقوق و دستمزد، كارمزد، كاهش ارزش پول، پرداخت به تأمين اجتماعي، ساير هزينه‌هاي جاري و مخارج مستقل از خسارت اموال)

سود خالص (ويژه) واحد توليدي (تفاضل سود ناخالص از هزينه‌هاي جاري)

هزينه‌هاي اضافي كه بعلت وقفه در كار متوجه بيمه‌گذار ميگردد شامل:

هزينه خريد كالاي نيمه تمام جهت تكميل در كارخانه بيمه‌گذار (درهنگاميكه اوايل خط توليد دچار وقفه شده است)

هزينه انتقال كالاي نيمه تمام جهت تكميل به توليدكنندگان ديگر (درهنگاميكه اواخر خط توليد دچار وقفه شده است)

هزينه خريد كالاي تكميل شده از توليدكنندگان ديگر و ارسال آن به مشتري جهت از دست ندادن مشتري يا عدم پرداخت جريمه (درهنگاميكه كل خط توليد دچار وقفه شده است)

هزينه استفاده از خدمات عمومي (آب، برق، گاز، تلفن و …) خارج از كارخانه درصورتيكه خدمات عمومي داخل كارخانه دچار وقفه شده است

هزينه انتقال، اجاره و تعمير اضطراري ماشين آلات جايگزين تا زمان تعمير و شروع بكار مجدد ماشين‌آلات خسارت ديده

 

 

مدت بیمه (M.L.O.P)

مدت این بیمه نامه یکسال می باشد که بنا به درخواست بیمه گزار امکان تمدید آن خواهد بود .

 

شما اینجا هستید: Home انواع بیمه ها بیمه های مهندسی عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

پرسش و پاسخ

معرفی انواع بیمه نامه

قوانین و مقررات بیمه