پنجشنبه 10 خرداد 1403 Thursday 30 May 2024 22 ذی‌القعده 1445

بیمه باربری

 حمل و نقل كالا

قديمي ترين نوع بيمه ، بيمه باربري است . در اين نوع بيمه ، بيمه گر(شركت بيمه )متعهد به جبران خسارت بيمه گذار به ميزان و ترتيب توافق شده در مقابل تحقق خطرهاي حمل و نقل كالا است .

 

شرکت سهامی بیمه ایران كليه ريسكهاي مربوط به حمل و نقل كالا از مبادي مختلف به ساير نقاط در سراسر دنيا را اعم از اينكه از طريق دريا،خشكي(زميني)هوايي و يا تركيبي از اين مسيرها باشد تحت پوشش قرار مي دهد .بيمه نامه هاي صادره مي تواند براي كالاهاي وارداتي ، صادراتي و يا حمل هاي داخلي قابل استفاده باشد و بر حسب نوع كالاها و حاسيت آنها در مقابل خطرات گوناگون پوششهاي متناسب تحت عنوان كلوزهاي A ،BوC ارائه مي شود .

در بيمه نامه با شرط A كه اصطلاحا بيمه تمام خطر نيز به آن اطلاق مي شود كليه خطرات با استثناي خطراتي كه در بخش استثنائات بيمه نامه ذكر گرديده تحت پوشش قرار مي گيرد . در اين بيمه نامه فرانشيز (سهم بيمه گذار از خسارت)وجود ندارد .بيمه نامه هايي كه با شرايط B و C صادر مي شوند خطراتي را تحت پوشش قرار مي دهند كه نام آنها در بيمه نامه صراحتا ذكر شده باشد .تعداد خطرات تحت پوشش در شراط B بيش از خطراتي است كه در شرايط C تحت پوشش قرار مي گيرد و وجود فرانشيز در بيمه نامه هاي با شرايط B يكي از ويژگي هاي اين نوع بيمه نامه مي باشد .

شرايط بيمه حمل و نقل كالا :

1 – شرط خسارت كلي (Total Loss )

زماني است كه كالا در يك حادثه كاملا از بين رفته يا غير قابل استفاده گردد .

2 – شرطC :در اين شرط خسارت ناشي از خطرات زير تحت پوشش مي باشد :

–          آتش سوزي ، انفجار

–          به گل نشستن ، زمين گير شدن ، برخورد با كف دريا ، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور

–          واژگون شدن يا از راه يا از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني

–          تصادم يا برخورد كشتي يا شناور با هر وسيله حمل ديگر و يا با اجسام خارجي به غير از آب

–          تخليه كالا در بندر اضطراري

–          فدا كردن كالا در جريان زيان همگاني

–          به دريا انداختن كالا براي سبك سازي

 

3- شرطB :خطرات تحت پوشش در اين شرط عبارتند از كليه خطرات بيمه شده در شرط C به انضمام خطرات زير :

–          زلزله ، آتشفشان ، صاعقه

–          به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي

–          ورود آب دريا ، درياچه يا رودخانه به كشتي ، شناور ، محفظه كالا ، كانتينر ، ليفت وان يا محل انبار

–          از بين رفتن كامل هر بسته كالا در كشتي يا شناور

–          از بين رفتن هر بسته كالا به علت سقوط در هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي و يا شناور

 

خطرهاي زير با منظور نمودن درصد يا مبلغي به عنوان فرانشيز (سهم بيمه گذار از خسارت وارده)تحت پوشش كلوز B مي باشند :

–          دزدي ، دله دزدي ، قلاب زدگي

–          آبديدگي ، روغن زدگي ، پارگي

–          شكست ، ريزش

–          خسارت ناشي از كالاي مجاور

همچنين خسارت ناشي از عدم تحويل يك بسته كامل نيز با پيوست نمودن كلوز PILFERAGE AND NONDELIVERY به كلوز B تحت پوشش مي باشد .

4 – شرط A :

بيمه باربري با شرط A كه كاملترين ، در اين نوع بيمه مي باشد بيشتر براي كالاهاي حساس و آسيب پذير مورد استفاده قرار مي گيرد و كليه خطرها به جز موارد مستثني شده را شامل مي شود .

استثنائات : ( اهم مواردي كه مشمول بيمه باربري نمي باشند )

–         موارد استثناء در شرايط  B ,C    :

اين بيمه به هيچ وجه شال خطرات زير نميگردد :

–          تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از سوء عمل ارادي بيمه گذار .

–          نشت و ريزش عادي ، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي مورد بيمه .

–          تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نا مناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي مورد بيمه براي حمل .

–          تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه .

–          تلف ، آسيب يا هزينه اي كه علت اساسي آن تاخير باشد ، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد .

–          تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از ورشستگي يا اعسار مالكان ، مديران ، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها .

–          آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا قسمتي از آن توام با سوء نيت از طرف هر كس .

–          تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي اتمي يا شكست و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديو اكتيو كار كند .

–         موارد استثناء در شرايط A :

تمامي  موارد ذكر شده در شرايط B و C به جز آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا بخشي از آن توام با سوء نيت از طرف هر كس ،به جز بيمه گذار .

بيمه حمل داخلي :

خطرهاي تحت پوشش در بيمه حمل و نقل داخلي از دو گروه تشكيل مي شوند :

–          خطرات اصلي شامل آتش سوزي و حادثه وسيله حمل ( تصادف ، تصادم ، واژگوني و پرت شدن وسيله نقليه )

–          خطرهاي اضافي كه بر حسب توافق هنگام صدور بيمه نامه به خطرهاي اصلي اضافه مي شوند از قبيل بارگيري ، تخليه ، سرقت و ….

 

شما اینجا هستید: Home انواع بیمه ها بیمه باربری

پرسش و پاسخ

معرفی انواع بیمه نامه

قوانین و مقررات بیمه