پنجشنبه 10 خرداد 1403 Thursday 30 May 2024 22 ذی‌القعده 1445

سازه های تکمیل شده

 

تمام موضوعات بیمه ای که در زمان احداث می توانستند تحت پوشش بیمه  تمام خطر پیمانکاران قرارگیرند درزمان بهره برداری می تواند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرد .
مالکان پروژه های بزرگ راه و ساختمان، همواره بدنبال پوشش بیمه جامعی بوده اند که بتواند پروژه های تکمیل شده عمرانی را در مقابل خطرهای طبیعی و غیره پوشش دهد.

اهم سازه هایی که می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند عبارتند از: جاده ها ، باندهای فرودگاه ، پلها ، تونلها ، سدها ، کانالها ، بندرگاهها ، شبکه های آبیاری، مخازن ذخیره آب ، شبکه ها و سیستم های فاضلاب. نکته قابل توجه اینکه با عنایت به نوع مورد بیمه های یاد شده این بیمه نامه نباید جانشین و یا رقیب بیمه آتش سوزی تلقی گردد.

خطرات تحت پوشش C.E.C.R :
– تصادم وسایط نقلیه زمینی ، آبی ، هوایی و یا سقوط اجسام
– زمین لرزه
– امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان
– طوفان ، سیل یا طغیان آب
– نشست زمین ، لغزش زمین و صخره ها یـــا هر گونه حرکت دیگر زمین
– یخبندان ، یخ و برف
– خرابکاری عمدی
– آتش سوزی
– صاعقه و انفجار

نکات مهم در بیمه C.E.C.R :
– پوشش بیمه ای C.E.C.R تنها پس از تحویل دائم و شروع دوره بهره برداری آغاز میگردد.
– نوع ساخت، کیفیت مصالح و نوع و مقدار تأسیسات در تعیین ارزش ساخت سازه مورد بیمه مؤثر میباشد.
– بیمه گذار میتواند سازه مورد بیمه را به ارزش واقعی آن (با احتساب عمر کارکرد) بیمه نماید، درآنصورت درصورت وقوع خسارت از قیمت نوی مورد خسارت دیده به نسبت قیمت بیمه شده به قیمت نو بابت استهلاک کم شده و مابقی پس از کسر فرانشیز به بیمه گذار پرداخت خواهد شد.
– زآنجائیکه به قیمت نو بیمه نمودن سازه کارکرده ممکن است سبب تحریک بیمه گذار برای از بین بردن عمدی سازه خود گردد درصورت خسارت کلی، استهلاک کارکرد از ارزش ساخت نوی سازه بیمه شده کسر خواهد شد.
– بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت را نیز تحت پوشش گیرد.

مدارک لازم برای ارایه نرخ و شرایط :
– پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضاء بیمه گذار
– نقشه محل یا مسیر مورد بیمه
– گزارش بازدید کارشناس بیمه گر

 

شما اینجا هستید: Home انواع بیمه ها بیمه های مهندسی سازه های تکمیل شده

پرسش و پاسخ

معرفی انواع بیمه نامه

قوانین و مقررات بیمه